Bilder fra hagen

Våronn

Frodig

Blomster og bier

Frukt
I hagen sto det opprinnelig store, gamle frukttrær. Det var også et morelltre og noen bærbusker. Det meste av dette erstattet av 52 nye trær i 1952. Daværende eier drev butikk i Oslo og solgte frukten der, og fornyelsen av frukttrærne ble gjort for å få lettere arbeid med innhøstingen. Ved veiutbyggingen på 1960-tallet forsvant noen trær sammen med den ytterste delen av hagen.Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.


De 52 epletrærne produserte også en del løv. Bildet viser løvraking høsten 1964.

Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.
Hagen mot vest sommeren 2006.

Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.
Dette med blomster og bier virker hvert år!.

Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.Resultat av dette med blomster og bier ...