Utsikt over Sandviksbukta
fra Langset

Bildet blir oppdatert hvert femte minutt - hvis teknikken holder
(det gjør den ikke alltid!).

Bildet tatt ca. kl. 12 hver dag er satt sammen til en film t.o.m. utløpet av siste måned.