Gate- og postadresse: Gamle Drammensvei 204, 1337 SANDVIKA

E-post: langset@skoletjenesten.no