Skoletjenesten er et enkeltmannsfirma som
påtar seg oppdrag fra skoler, lærere
og andre med tilknytning til undervisning.

Skoletjenesten dekker Oslo, Akershus og det sørøstlige Buskerud.
Aktuelt:

R1C1 R1C2

One Man Army Villa Langset