Aktivitetsdag for et klassetrinn eller for skolen, trening i å arbeide i gruppe, bruk av dataverktøy - eller kanskje fantasifull blanding av norsk, naturfag og kunst-/håndverk i en fortelling om et av naturens fenomener? Eller noe helt annet? Utfordrninger mottas med takk på e-post til skoletjenesten@skoletjenesten.no.