Prøver naturen å fortelle en historie her? En furu blir nærmest omslynget av en bjerk, og mellom fururøttene vokser et lite einerkratt og en ung ask. Foto og film (tatt med mobilkamera) gir et visst inntrykk av fenomenet.

Kanskje en skoleelev med fantasi (dem er det mange av!) kan fortelle historien med "menneskespråk", dvs. ord, tegning(er) eller noe annet fantasien synes passer? Send resultatet på e-post til skoletjenesten@skoletjenesten.no, så blir det offentliggjort her. Oppgi navn, klassetrinn og skole.