Kommentar og kronikk

Utgangspunkt for debatten i Aftenposten (nedenfor) var Einar Lies kommentar i samme avis
og Camilla Stoltenbergs kronikk i Morgenbladet.

30.01.2017


Einar Lie
Professor i historie, Universitetet i Oslo.

Mangelen på kvinnelige ledere er ikke vårt største likestillingsproblem

10.02.2017

Camilla Stoltenberg
Lege, forsker, direktør for Folkehelseinstituttet.

Vi har skapt et nytt kjønnsgap før vi har rukket å kvitte oss med det gamle

24.02.2017

Harriet Bjerrum Nielsen
Professor i kvinne- og kjønnsforskning og pedagogikk ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

Når gutter fremstilles som «tapere», ringer alarmklokkene langt høyere enn når jenter er «taperne»

27.02.2017

Einar Lie

Det er forskjell på forskjeller

28.02.2017

Rune Bård Hansen
Lagdommer, Agder lagmannsrett.

Det er professoren som har tunnelsyn i guttedebatten

01.03.2017

Anki Gerhardsen
Kritiker og journalist

Det går alvorlig dårlig med guttene våre. Men mediene reproduserer stereotypier om kjønnsmakt

01.03.2017

Harriet Bjerrum Nielsen

Frafall og prestisjestudier: Gutter er ikke bare gutter

02.03.2017

Harriet Bjerrum Nielsen

Feillesninger og løse antagelser i guttedebatten

02.03.2017

Einar Lie

Å finne sin plass i utdanningssamfunnet

03.03.2017

Harriet Bjerrum Nielsen

Hva mener du egentlig, Einar Lie?

07.03.2017

Dag Øistein Endsjø Professor i religionshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

Bjerrum Nielsen og kjønnslikestilling

08.03.2017

Einar Lie

Gutter og jenter

09.03.2017

Harriet Bjerrum Nielsen

Guttedebatten: En oversett årsak til guttenes karakterproblem

10.03.2017

Rune Bård Hansen

Diskriminering av gutter

14.03.2017

Kristian Gundersen

Kvinnene overtar kunnskapssamfunnet

17.03.2017

Harriet Bjerrum Nielsen

Guttedebatten: Hvor får Gundersen det fra?

19.03.2017

Liv Roksand
Mastergrad i tverrfaglige kjønnsstudier

Hvem er taperne i guttedebatten?

26.03.2017

Harriet Bjerrum Nielsen

Guttedebatten: Enkeltfaktorer kan sjelden forklare komplekse sammenhenger

31.03.2017

Kristian Gundersen

Late gutter eller kjønnede laerere?