Hun ble førstedame ved presidentinnsettelsen i januar 1993. Valget var i 1992.