Asker og Bærums Budstikke 16. november 1945
Teksten er gjengitt som skrevet i det avbildede oppslaget (inklusive ortografi og tegnsetting)

En råkold, disig desemberdag i 1944 dukket det plutselig opp en stor båt ute ved Høvikodden. Rundt den svermet fem små slepebåter som plundret verre for å få kolossen innover Sandviksbukta. Den var på grunn flere ganger men lå tilslutt inne i bukta og ble så slept helt innerst hvor den ble liggende og ruve foran Sandvika Gjestgiveri og stenge all utsikt over fjorden og Kadettangen. Sperringer ble trukket rundt den og tyske vaktposter inntok øyeblikkelig sin plass. "Schwabenland" hadde stiftet bekjentskap med de allierte og kom inn med en svær flenge i bunnen, det sies 18 gange 10 meter som provisorisk er tettet. Maskineriet er ødelagt og selvom vi ikke skjønner oss noe på skuter, bygger vi på uttalelser av shippingfolk som mener at det neppe er lønn verdt å reparere den. Der "Schwabenland" nå ligger ligger den trygt med for og akterstevnen på bunn. Når den dag kommer at den skal bukseres ut vil det bli et svare arbeide å få den trukket av igjen. "Schwabenland" har vært litt av hvert under krigen, hjelpeskip for u-båter, for fly m.v. Sin skjebne fant den i danske farvann.