Utsikt mot Villa Langset

Før E-18

Fra Kalvøya 1967

Fra Kalvøya 1995

Fra båthavnen 1971

Fra Kadettangen 1

Fra Kadettangen 2

Fra Kadettangen 1900

Parti fra Sandviken 1900

Fra Sandviksveien

Offentlig "pryd"

Fra bussholdeplassen

Fra garasjen

Fra naboeiendommen

Ved innkjørselen

Uthuset før ombygging

Turisthjelp
Villa Langset med veien nedenfor har vært et yndet motiv på prospektkort "fra Sandviken". Hovedbygningen har alltid vært godt synlig både fra veien og fra sjøen.Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.
Slik så det ut før veiutbyggingen. Flere av eiendommene i Sandviksåsen hadde strandparseller ved Sandviksbukta, noen med badehus, som gjerne hadde samme farge som villaen de tilhørte. Villa Langsets parsell var tolv meter strand fra muren ved det grønne båthuset til venstre.

Bildet er tatt i 1963.

Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.
Den nye veien var i mange år et sår i terrenget, og er det vel egentlig fremdeles. Men litt ble gjort for å få det penere. Legg merke til muren over Sandviksveien, rett under Villa Langsets fasade. På dette bildet er den helt bar. På neste bilde er den dekket av villvin plantet av Villa Langsets daværende eier, ikke av Statens Vegvesen.

Bildet er tatt i 1967

Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.
Bildet viser hvordan det etter hvert har grodd til slik at det såret E-18 er i terrenget, blir mindre synlig. Sammenlikn den villvindekkete muren under Villa Langset med den samme muren på forrige bilde. Villvinen er plantet av Villa Langsets daværende eier, ikke av Statens Vegvesen.

Bildet er tatt av Kjell Munch i 1995.

Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.
Under epleblomstringen i 1971 fremsto Villa Langset på sitt mest praktfulle, godt synlig fra alle kanter etter veiutbyggingen. Bildet er tatt fra en av de første flytebryggene som ble lagt ut i Lakseberget båthavn.

Den røde folkevognen på E-18 (rett under bussen på Sandviksveien) er muligens fotografens parkerte(!) bil, trafikken var ikke større enn at dette var fullt forsvarlig.

Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.
Bildet fra 1971 er tatt med teleobjektiv fra flytebryggen som går ut ved brokaret (fra samme posisjon som bildet nedenfor) og er derfor litt fortegnet.

Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.
Bortsett fra de to flytebryggene (den bildet er tatt fra og den nedenfor Villa Langset) viser dette bildet fra 1971 de opprinnelige båtplassene, fortøyningsringer i trabulanten på utsiden av E-18.

Bildet er tatt med normalobjektiv fra samme posisjon som bildet ovenfor, og fra nesten samme vinkel som bildet nedenfor.

Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.
En gang mellom 1890 og 1909 er dette bildet tatt. Villa Langset ble bygd ca. 1890 og er med på bildet, men på naboeiendommen står det ikke noe hus, det ble bygd i 1909. Bildet er tatt fra Kadettangen, fra omtrent samme vinkel som bildet ovenfor.

Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.
Villa Langsets karakteristiske fasade med veien som slynger seg i to svinger nedenfor, er et motiv som er brukt på flere prospektkort "fra Sandviken" på begynnelsen av 1900-tallet. Slik så det ut også etter veiutbyggingen på 1960-tallet, som bildet nedenfor viser,

Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.
Bildet fra 1971 viser det samme som bildet ovenfor fra 1900. Statens Vegvesen og firmaet 13.3 Landskapsarkitekter (!) ødela dette motivet i 1996 med en mastodont av en betongbro (se neste bilde).

Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.
13.3 Landskapsarkitekter, som har utformet denne betongklumpen, er i dag en seksjon i firmaet Multikonsult. Konstruksjonen er ment for syklister, men er dimensjonert slik at den tåler to-tre stridsvogner. Rekkverket i armert betong, 80 cm høyt og 20 cm tykt, kan trolig motstå kanonild. Det er i hvert fall slutt på det hundre år gamle postkortmotivet.

Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.
Villa Langset sett fra Lakseberget bussholdeplass våren 1971. Bussholdeplassen lå opprinnelig et par hundre meter nærmere Oslo, og het Munch etter pensjonatskolen i Villa Fredheim rett ovenfor. Mer om navnet på bussholdeplassen under Historie.

Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.
Epleblomstring i 1971. På den tiden var eplehagen fortsatt i "profesjonell" bruk, dvs. at Villa Langsets eier solgte frukten i sin forretning i Oslo. De store apalene i hagen ble erstattet med nyplanting i 1952, i alt 52 trær. I dag, etter veiutbygging, utvidelser av gårdsplassen m.m., er det fortsatt 14 trær, som i gode år gir en avling på 500-1000 kg.

Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.
Sett fra naboeiendommen blir E-18 borte bak støttemurer og trær. Bildet er fra 1970-tallet.

Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.
Bygningene fikk ny farge i 1994. Da hadde fargen vært hvit i mange år. Før 1950 var vindusomramminger og andre detaljer grønne. På et sort/hvitt bilde trolig fra begynnelsen av 1900-tallet kan det se ut som huset er rødt (eller en annen mørk farge) med hvite vindusomramminger.

Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.
Bildet viser uthuset i 1980, like før det ble ombygd til enebolig bl.a. med en forlengelse mot sjøen.

Opprinnelig var uthuset i en etasje, med utedo og et bryggerhus med bakerovn. Dette fikk en etasje til og ble forlenget mot Gamle Drammensvei, trolig på 1920-tallet.

Fra ca. 1950 var det først én, senere to hybler i uthuset. Vannklosett ble lagt inn på 1960-tallet.

Klikk på bildet for å komme til toppen av siden.

Kortet ble laget på 1950-tallet, da man leide ut rom til turister i sommersesongen. Turistformidlingen lå på Østbanestasjonen i Oslo (den gamle stasjonsbygningen ved siden av Oslo S), og turistene trengte en enkel forklaring på veien.