__KRL
.
__Norsk
.
__Matematikk
.
__Samfunnsfag
.
__Kunst og håndverk
.
__Natur og miljø
.
__Engelsk
.
__Musikk
.
__Heimkunnskap
.
__Kroppsøving
.
Lag en fortelling som blir til film
Elevene får en innføring i arbeidet, og lager så først ideskisse, deretter filmmanus og til slutt dreiebok. Underveis velges hvilke prosjekter man skal gå videre med, og til slutt blir to eller tre prosjekter til film.


Skriv limerick
Elevene får et lynkurs i limerickens strenge regler og noen eksempler på gode limericker. Deretter prøver å lage et par limericker i fellesskap, før elevene lager sine egne ut fra ferdige førstelinjer.


Presentasjonsteknikk
Etter en innføring i emnet prøver elevene seg med enkle emner som de skal presentere for de andre. Etter presentasjonen deltar alle i kritikken av presentasjonen.


Henrik Ibsens dikt Terje Vigen
Diktet fremføres med Christian Krohgs tegninger.


Send gjerne en forespørsel om andre undervisningsopplegg på e-post til Skoletjenesten - det koster ikke noe, og kan kanskje gi et resultat.


webmaster