__KRL
.
__Norsk
.
__Matematikk
.
__Samfunnsfag
.
__Kunst og håndverk
.
__Natur og miljø
.
__Engelsk
.
__Musikk
.
__Heimkunnskap
.
__Kroppsøving
.
Kommer:
  • Praktiske oppgaver der elevene selv tar mål e.l. for å finne de tallene de skal bruke.
  • Oppgaver med bruk av regneark.Send gjerne en forespørsel om andre undervisningsopplegg på e-post til Skoletjenesten - det koster ikke noe, og kan kanskje gi et resultat.