OMA - navnet som også ble en forkortelse

Oma er et gårdsnavn fra Strandebarm i Hardanger, og familien min har navn derfra. En amerikansk fetter er årsak til forkortelsen OMA - "One Man Army".

Alenereparatøren OneManArmy
Fetter James Peter var ansatt i datafirmaet Burroughs. Når datasystemene brøt sammen og alt sto stille, kom han med sin lille stresskoffert og ordnet opp - alene. Dette ga ham etter hvert tilnavnet "One Man Army", basert på etternavnet Oma, som kanskje er litt utenfor amerikansk navnestandard.

"Har du noen gang sett ..."
Det navngiverne ikke visste, var at de på en måte fornyet et gammelt ordtak om bestefar Torgeirs seks sønner. De hadde nemlig alle arvet sin fars praktiske sans og evnen til å finne løsninger. Slik oppsto uttrykket "Har du noen gang sett noen av Torgeir Omas sønner som ikke kan hvis de vil eller må?".

Sønner og døtre
Historien har vist at utsagnet "Har du sett ..." også gjaldt hans tre døtre. Men i mellomkrigstiden sa man ikke det. Eller kanskje det var en selvfølge?










webmaster