Meninger
Meninger

3. desember 2011:
Extrema Outdoor og Brum kommune

Fra min bolig har jeg fri sikt til Kalvøya og området der Extrema Outdoor (EO) hadde sin hovedscene. Dit er det 800 m, så jeg er definitivt også innen høreavstand. Under lydprøvene før EO 2010 ringte jeg den ansvarlige for arrangementet og spurte om det var mulig å dempe lyden slik at bare de som betalte billett, kunne høre den. Svaret etterlot ingen tvil om at jeg bare fikk finne meg i den lydstyrken EO valgte. Siden har jeg arbeidet for å fjerne denne støykilden fra nabolaget.

Heldigvis konkluderte Bærum kommunes FRIKK-utvalg 22. november med å si nei til søknaden om enda et house-party i EO-regi på Kalvøya. Tross resultatet har hverken kommunens administrasjon eller politikere etter mitt syn mye å være stolt av i denne saken. Spørsmålet om EO-arrangement på Kalvøya har vært preget av overflatisk saksbehandling, flåsete politikere, politikere som uttaler seg i strid med fakta og en påfallende nær kontakt mellom søker og saksbehandlere/politikere.

I mitt arbeid mot EO har hovedpoenget vært at den støyen et slikt arrangement på Kalvøya lager, er uakseptabelt. Jeg har konsekvent uttalt meg om lyden jeg hører, ikke om musikken som blir spilt, for Kalvøyas naboer hører ikke musikken, bare bassdelen av den. Videre har jeg pekt på at Kalvøya ikke er egnet for et arrangement som krever så store tekniske installasjoner, og jeg har derfor antydet andre typer arrangementer som kan ta utgangspunkt i øyas egenart.

Dette er min opplevelse av hvordan Bærum kommune har behandlet tre søknader fra EO.

Mer ...Tidligere meninger:
4. september 2011: Kommunevalget 2011: Min stemmeseddel
21. februar 2009: Ferieplaner?
11. desember 2008: Når kommer filmen om Norges viktigste krigsinnsats?
22. september 2008: Misbruk av champagne
9. september 2008: Kundebehandling
16. juli 2008: Statens Vegvesen tillater unødig støy
1. juli 2008: Takk for hjelpen!
25.06.2008: Om å gå av med AFP


4. september 2011:
Kommunevalget 2011: Min stemmeseddel

Etter udådene i Oslo og på Utøya 22. juli er vi oppfordret til å bruke stemmeretten for å støtte demokratiet. Derfor deltar jeg i kommunevalget for første gang siden 1999, og leverer denne stemmeseddelen:

Kommunevalget i 1999 var siste gang den enkelte velger kunne lage sin egen valgliste. Da var det nemlig anledning til å stryke kandidater på listene og føre opp navn fra andre lister. Det benyttet jeg meg av ved å velge en liste som neppe ville få inn representanter, stryke alle på denne listen og føre opp de kandidatene (uansett liste) jeg ønsket å stemme på. Det ble ikke mange navn, men min stemme gikk ikke til noen jeg ikke ønsket å stemme på.

Ved valget i 2003 ble stemmeretten ved kommunevalget redusert. Da ble det nemlig slutt på adgangen til å stryke navn på listene. Oppførte kandidater kan få n ekstra stemme, men resten av listen blir med "på kjøpet".

Begrensingen av stemmeretten er begrunnet bl.a. slik:
  • Det å stryke kandidater er en negativ handling mens valget skal være noe positivt.
  • "Feil" kandidater (innvandrere, kvinner) blir strøket.
  • Det kan føles belastende for en kandidat å bli strøket.
  • Muligheten for å bli strøket kan gjøre at få vil stille opp som kandidater.
  • Opptellingen av stemmene blir komplisert og kostbar p.g.a. strykninger.

Ved kommunevalg er personkunnskap viktigere enn partiprogram. Ved fremtidige situasjoner som ingen kjenner til eller tenker på ved valget, er kommunepolitikernes vurderingsevne viktigst. Dagens valgordning tvinger meg til eventuelt å stemme på personer jeg ikke vet noe om eller absolutt ikke ønsker å stemme på. Derfor leverer jeg denne stemmeseddelen, som vil bli forkastet.
21. februar 2009:
Ferieplaner?

Sist sommer tilbrakte jeg sammen med gode venner noen dager i England og Skottland, og vi valgte "bed and breakfast" som overnatting. Det anbefales! Både "bed" og "breakfast" var OK alle de stedene vi bodde, og beliggenheten var ofte sentral til en rimelig pris. Men først og fremst var det hyggelig vertskap. Det siste illustreres godt av det vi opplevde da vi var på jakt etter overnattingssted og fant Old Bewick Farmhouse i Northumberland. På grunn av lokale arrangementer var det fullt overalt i området, og det viste det seg også å være i Old Bewick, som lå langt ute på landsbygda. Likevel tok det nesten en halv time før vi dro videre. For vertinnen inisterte på å skaffe oss husly for natten. Hun ringte til alle sine kontakter i området, og fortsatte så med andre muligheter - helt til hun hadde fått reservert rom til oss ca. en mil nordover. Og det var ikke tale om å motta noen betaling for dette, heller ikke for telefonutgifter. Når dette var innsatsen for noen som helt sikkert ikke skulle bo der, kan man jo tenke seg hvordan gjestene blir oppvartet!

Vi bodde på tre b&b's og et landlig hotell, og alle steder kan anbefales: New Central Guesthouse i Manchester, The Bloomsbury i York, Shalimar Guest House i Edinburgh og Tankerville Arms Hotel i Wooler.
11. desember 2008:
Når kommer filmen om Norges viktigste krigsinnsats?

Snart har filmen om Max Manus premiere. Selv leste jeg bøkene hans om Oslogjengen gjentatte ganger i oppveksten på 1950-tallet, og jeg skal selvsagt se filmen. Jeg håper den svarer til forventningene og all forhåndspublisiteten rundt den.

Men jeg er redd publisiteten gir det feilaktige inntrykket at aksjoner på hjemmefronten var årsak til at nazistene tapte krigen. Det viktigste norske bidraget til krigens utfall var handelsflåten, bemannet med rundt 40.000 sjøfolk. Uten deres innsats i transporten av krigsmateriell kunne krigen lett endt annerledes enn den gjorde. Sjøfolkene bidro også til at Norge hadde midler til å starte gjenreisingsarbeidet etter krigen.

Om sjøfolkenes krigsinnsats er det såvidt jeg vet ikke laget noen spillefilm. Det kan ikke skyldes mangel på dramatikk. Sjøforklaringene fra de ca. 500 krigsforlisene foreligger i bokform, og bør sammen med f.eks. fembindsverket Handelsflåten i krig 1939-1945 kunne gi mange ideer til en filmskaper. Steven Spielberg har belyst sider av siste verdenskrig med filmene Schindlers liste og Redd menig Ryan. Finnes det en «norsk Spielberg» som kan lage en spillefilm om de norske sjøfolkenes krigsinnsats?


22. september 2008:
Misbruk av champagne

Ved festlige anledninger kan champagne være en del av markeringen. Men å bruke den dyre drikken til rent søl?! Jeg kaller det misbruk, og jeg vil ikke motsi de som mener det er vulgært. Champagnen blir ikke mindre eksklusiv hvis man åpner flasken på den riktige måten, som vist her. Så kan man sammenlikne dette med noen eksempler på det jeg kaller misbruk, sist vist i forbindelse med en mye omtalt partnerskapsinngåelse i Kampen kirke
Mer ...

9. september 2008:
Kundebehandling


Her er det hyggelig,
og du får god service.
Mer ...

Dette stedet bør du
holde deg unna!
Mer ...1. juli 2008:
Takk for hjelpen!

Bilen er låst, og alle nøklene ligger i bilen. Nøden er stor - og hjelpen nærmest!

Første hjelper svarte ja straks jeg spurte om å få sitte på for å hente reservenøkkel hjemme. Hun kjørte en annen vei enn hun pleide, og ble forsinket. Og da jeg takket for hjelpen, sa hun at slik må vi alle hjelpe hverandre når det er nødvendig.

Andre hjelper fikk åpnet bilen da det viste seg at jeg ikke hadde noen reservenøkkel hjemme. Han driver serviceverksted i hjørnet av Shellstasjonen ved Rådhusparken i Sandvika, og har sin inntekt av å arbeide for bilister. Men han ville ikke ha noen betaling for de ti minuttene han arbeidet for meg.

To hjelpsomme medmennesker på en vanlig onsdag - det er håp for verden!


25. juni 2008:
Om å gå av med AFP

AFP (avtalefestet pensjon) gir arbeidstakere som faller inn under ordningen, anledning til å gå av med pensjon når de fyller 62 år. Jeg har valgt AFP fordi den arbeidsplassen jeg forlater, åpenbart ikke er interessert i meg. Selvsagt har jeg prøvd å få andre jobber, men når man er 62, er det ingen enkel sak. Og da er det like greit å få betalt for ikke å gjøre noe. Dette er visstnok dyrt for min arbeidsgiver. Men når ledelsen gjennom lang tid har signalisert at mine kvalifikasjoner ikke er interessante, har den vel tatt den kostnaden med i beregningen. For jeg tror det er beregning, og jeg tror ikke jeg er alene om å bli "fjernet" på denne måten. Og jeg synes det er å sløse med ressurser, både menneskelige og økonomiske.

Hvilken arbeidsplass jeg forlater? Hvis det er interessant, finner man det sikkert ut ved hjelp av noen internettsøk.


webmaster