Sandvika "by fest"
Byfest med feilskrevet navn
E-poster om navnet på byfesten
TV.Budstikkas omtale av byfesten i 2006
Løpesetel frå Bærum Mållag
Kultursjefens T-skjorte


Byfest med feilskrevet navn
Slik vil arrangørene ha logoen. De mener den er "litt mer spennende og skaper identitet for byfesten." Denne logoen er språklig korrekt. Men den er kanskje ikke spennende, og skaper kanskje ikke identitet for byfesten?
Bærumkulturens Fellesråd og Sandvika Byfest står bak arrangementet "Sandvika by fest". De insisterer på å skrive "by fest" i to ord i logoen. Det er slik alle ser navnet i annonser, brosjyrer og på bannere og plakater i Sandvika under arrangementet. Men i korrespondanse o.l., som svært få ser, heter det "byfest" i ett ord. Den nyopprettete foreningen som arrangerer byfesten, heter "Foreningen SandvikaByfest".
11. januar 2008 10:05:30 +0100
Ny byfest er under planlegging! Datoene for årest byfest er torsdag 28.8 - søndag 31.8. Invitasjon til å delta blir sendt ut i løpet av kort tid.
Vennlig hilsen
Foreningen Sandvika Byfest
Harriet Louise Carlin
Bærumkulturens Fellesråd og Sandvika Byfest
14. januar 2008 07:11
Til: mottakerne av eposten 11. januar om Sandvika Byfest 2008
Emne: RE: Sandvika Byfest - logo
I to år har Sandvika Byfest brukt en logo med skrivefeil. Det skal liten endring til for å rette feilen - se vedlegget.
Torgeir Oma14 januar 2008 10:24:20 +0100
Til: Torgeir Oma
Emne: RE: SV: Sandvika Byfest - logo
Det er ingen skrivefeil. Det er lov med kunstnerisk frihet, og dette har vi benyttet oss av for å gjøre logoen litt mer spennende og skape identitet for byfesten
Mvh
Harriet Louise Carlin
Bærumkulturens Fellesråd og Sandvika Byfest
17. januar 2008 12:48
Til: Harriet Carlin
Emne: RE: SV: Sandvika Byfest - logo

Nå er jeg sikkert dum eller hører kanskje ikke til målgruppen, men på hvilken måte blir det spennende eller identitetsskapende å bruke en skrivefeil (for det er en skrivefeil) i denne logoen? Og hvorfor undertegnes ikke e-posten med Sandvika by fest (i tre ord) når denne skrivemåten er bevisst valgt for å skape identitet?
Torgeir Oma20. januar 2008 20:53
Til: Torgeir Oma
Emne: SV: SV: Sandvika Byfest - logo

Skrivemåten er valgt utelukkende for logoen - ikke når man signerer med "byfest"
Mvh
Harriet Louise Carlin
Bærumkulturens Fellesråd og Sandvika Byfest
20. januar 2008 21:01
Til alle kulturorganisasjoner og aktører i Sandvika Byfest
Emne: Sandvika Byfesten:Llogo

Vi har fått et noen reaksjoner på måten byfestens logo er utformet, med et lite mellomrom mellom "by" og "fest". I vanlig skrivemåte er dette en skrivefeil. Ordet "byfest" staves i ett ord. I vår logo derimot, har vi tillatt oss å gjøre et lite skille mellom "by" og "fest". Vi ønsket en "leken" logo, og en logo som er lett gjenkjennbar. Denne friheten til å utforme logoen vil vi holde fast ved inntil Sandvika Byfest eventuelt får en helt ny logo.
Mvh
Harriet Louise Carlin
Bærumkulturens Fellesråd og Sandvika Byfest
22. januar 2008 09:47
Til: Språkrådet
Kopi: Harriet Carlin
Emne: "Kunstnerisk frihet" m.h.t. rettskriving i en logo

Sandvika Byfest har en logo (vedlagt) der det står SANDVIKA BY FEST. Dette mener jeg er en skrivefeil, mens Sandvika Byfest sier det er kunstnerisk frihet (se meldingen nedenfor). Jeg påstår fortsatt at det er en skrivefeil, og vil gjerne høre Språkrådets kommentar.
Vennlig hilsen
Torgeir Oma
22. januar 2008 18:39
Til: Torgeir Oma (videresendt til Harriet Carlin)
Emne: "Kunstnerisk frihet" m.h.t. rettskriving i en logo

SVAR FRA SPRÅKRÅDET:
Gode Torgeir Oma
Takk for e-posten. Det er riktig at man i utformingen av en logo kan gå litt utenom de vanlige skrivereglene. Men i dette nokså fargerike tilfellet blinker varsellampene hos oss intenst. For slik feiloppdeling av ord -- det vi kaller særskriving -- er jo selve grunnfeilen i språkbruken i dag, særlig blant yngre mennesker. Da blir det helt galt. å bruke særskriving. Ingen er tjent med at det blir gjort en grov språklig feil.
Vennlig hilsen
Jostein Stokkeland, rådgiver


Løpesetel frå Bærum Mållag
Bærum Mållag kalla standen sin på Sandvika Byfest for "Språkbua", og hadde laga ein fargerik løpesetel med programmet. Diverre visste ikkje Mållaget korleis ein lagar ting "spennande og identitesskapande" slik logoen for byfesten er (sjå
e-post). For å hjelpe med utforminga, har eg vølt litt på løpesetelen slik at alle dei samansette orda er blitt som i byfestlogoen. Alle kan sjå kor mykje meir "spennande og identitetsskapande" det vert då! 31.08.2008

Bærum Mållags løpesetel. "Forbetra" utgåve
i samsvar med byfestlogoen.
webmaster