Tidlig september på Kadettangen

... og snart kommer oljesjeikene for å gjøre sine innkjøp.webmaster