Det er Darwin-år i år!
Charles Darwin, som bygde sine teorier på grundige observasjoner, skrev dette i The Descent of Man and and Selection in Relation to Sex (utgitt 1871 - oversettelse gjort av NRK):

"Det er allment akseptert at hos kvinnen er evnen til intuisjon, rask persepsjon og kanskje imitasjon mer fremhevende enn hos mannen. Men i det minste noen av disse egenskapene er karakteristisk for de lavere raser, og derfor for forhenværende og lavere trinn i sivilisasjonen. Hovedforskjellen på den intellektuelle kapasiteten hos de to kjønn vises ved at mannen oppnår høyere perfeksjon i hva han enn tar opp, enn kvinnen, dersom aktiviteten krever dyp tankevirksomhet, fornuft og fantasi."

webmaster