__KRL
.
__Norsk
.
__Matematikk
.
__Samfunnsfag
.
__Kunst og håndverk
.
__Natur og miljø
.
__Engelsk
.
__Musikk
.
__Heimkunnskap
.
__Kroppsøving
.
De gode skoleopplevelsene er ofte tverrfaglige. Men for å lykkes på tvers av fagene, må elevene ha gode basiskunnskaper i de enkelte fagene. Her finner du undervisningsopplegg som er direkte fagrealatert.


R1C2